THI ĐỌC BẢN TIN"KHỎA THÂN"

Bản tin khỏa thân Bắc Mỹ cung cấp thông tin thời sự giải trí và các mặt của cuộc sống trên Internet TV và di động. Dưới đây là hình ảnh một cuộc thi tuyển người dẫn cho chương trình này.

Ba ứng viên tham dự cuộc thi Elizabeth Valentina (34 tuổi) Kortney Kaiser (23 tuổi) và Holly Eglington (31 tuổi).

Ba người đẹp sẵn sàng trong đồ nội y.


Các người đẹp không chỉ đọc bản tin mà còn phải biểu diễn.Các người đẹp cởi dần nội y.


Các người đẹp trong giờ ghi hình.


Cảm xúc của các người đẹp khi biết kết quả.

Người đẹp Holly trong một buổi phát hình thử.